Co to jest przedszkole?

Zapraszamy do zapisów swoich pociech do przedszkola.

Przedszkola muszą być placówką przyjazną dziecku, respektującą prawa małego człowieka i dbającą o zapewnienie jego prawidłowego rozwoju emocjonalnego. W dobrym przedszkolu zatrudniona jest wysoko wykwalifikowana kadra z wykształceniem wyższym, która nieustannie podnosi swoje kwalifikacje na szkoleniach i kursach.

Posiada przynajmniej cztery grupy wiekowe, w każdej z nich znajduje się po dwanaścioro dzieci. Opiekę nad dziećmi w każdej grupie sprawują dwie nauczycielki. Dodatkowo w porze posiłków, mycia zębów i wychodzenia na spacer nauczycielom pomaga personel wspomagający.

Zajęcia dodatkowe organizowane w dobrej placówce to język angielski, zumba i rytmika. Raz w miesiącu organizujemy wyjścia w ciekawe miejsca: do kina, teatru, zoo itp.

Dbamy o rozwijanie samodzielności i empatii dziecka. Przy wsparciu nauczycieli nasi podopieczni uczą się gotować, wiązać buty czy pomagać młodszym.

W naszym przedszkolu znajdzie się również miejsca dla dzieci wymagających specjalnej opieki. Realizujemy zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i organizujemy zajęcia z logopedą, terapeutą SI i psychologiem.

Dodaj komentarz

Znajdź na stronie